putnik putovanja
Na novoj adresi
PRETRAGA ARANŽMANA
Call centar
NEWSLETTER
IATA
YUTA
Eventim
Laguna
Banca Intesa
Easy Travel Card
putovanje bez viza putnik
Od 19. decembra 2009. godine, građanima R. Srbije više neće biti potrebna viza da bi putovali u 25 zemalja Evropske unije (EU), kao i u tri zemlje koje nisu članice EU, a koje su deo šengenskog prostora. Građani Srbije koji imaju biometrijski pasoš, sada će moći slobodno da putuju u ove zemlje, u kraće posete u trajanju do 90 dana svakih šest meseci (180 dana), bez obzira da li je reč o poslovnom putovanju, usavršavanju ili o turističkoj poseti.više
zeleznicke i avio karte putnik
Korisnici PUTNIKOVIH usluga imaju mogućnost rezervacije i kupovine najpovoljnijih avio karata svih svetskih vazduhoplovnih kompanija za izuzetno veliki broj inostranih destinacija. Naši avio šalteri povezani su sa najvećim distributivnim rezervacionim sistemima u svetu "Galileo" i "Amadeus" , koji omogućavaju automatsku rezervaciju avio karata, hotelskog smeštaja i rent a car usluga u mnogobrojnim gradovima na svim kontinentima.više
uslovi putovanja putnik
Na osnovu člana 56. Zakona о turizmu ("Sl. glasnik RS", 36/2009 i 88/2010), i odredbi Osnivačkog akta „Putnik Travel“ DOO, Beograd, ul. Dragoslava Jovanovica br.1, Direktor Društva je dana 01.06.2013., utvrdio sledeće OPŠTE USLOVE PUTOVANJA. Ovi Opšti uslovi važe od 01.06.2013.god. kojim danom prestaju da važe opšti uslovi objavljeni 30.06.2012. godine.više